Szukaj w serwisie: actclean


Baza ofert technologii środowiskowych ACT CLEAN

Na stronie internetowej www.act-clean.eu w zakładce Act Clean Database można znaleźć opisy (wizytówki) w jezyku angielskim ofert technologii środowiskowych z krajów Europy Centralnej, zgromadzonych w ramach międzynarodowego projektu ACT CLEAN - "Dostęp do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej". Bazę danych można przeszukiwać według sektorów, krajów, słów kluczowych i wyrazów. Baza danych jest systematycznie uzupełniana o nowe technologie środowiskowe oraz modyfikowana w oparciu o dane pozyskane od autorów. Poprzez tę zakładkę jest również możliwość dostepu do innych technologicznych baz danych.

W przypadku zainteresowania daną technologią środowiskową można skontaktować się z dostawcą technologii bezpośredniu lub najlepiej poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w Głównym Instytucie Górnictwa, który na Państwa zapytanie postara się między innymi:

- pozyskać uzupełniające informacje i dane o oferowanej technologii,

- zorganizować dwustronne spotkanie zainteresowanego podmiotu z autorem/autorami technologii w siedzimie Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w GIG,

- zaprosić autora/autorów technologii do udziału w warsztatach, tele-konferencjach i szkoleniach.

Autorzy oferowanych technologii mogą w każdej chwili zwrócić się do Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w GIG z prośba u uzupełnienie opisu technologii o dodatkowe informacje, załączniki lub linki.