Szukaj w serwisie: actclean


Baza ofert technologii środowiskowych SPIN

Na stronie internetowej www.spin-project.eu w zakładce SPIN for Enterprises i dalej SPIN Innovation Database można znaleźć opisy (wizytówki) w języku angielskim ofert technologii środowiskowych z krajów Nadbałtyckich, zgromadzonych w ramach międzynarodowego projektu SPIN- "Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MSP". Bazę danych można przeszukiwać według sektorów, krajów, słów kluczowych i wyrazów. Baza danych jest systematycznie uzupełniana o nowe technologie środowiskowe oraz modyfikowana w oparciu o dane pozyskane od autorów. Poprzez tę zakładke jest również możliwość dostępu do innych technologicznych baz danych.

W przypadku zainteresowania daną technologią środowiskową można skontaktować się z dostawcą technologii bezpośredniu lub najlepiej poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w Głównym Instytucie Górnictwa, który na Państwa zapytanie postara się między innymi:

- pozyskać uzupełniające informacje i dane o oferowanej technologii,

- zorganizować dwustronne spotkanie zainteresowanego podmiotu z autorem/autorami technologii w siedzimie Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania,

- zaprosić autora/autorów technologii do udziału w warsztatach, tele-konferencjach i szkoleniach.

Autorzy oferowanych technologii mogą w każdej chwili zwrócić się do Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania z prośba u uzupełnienie opisu technologii o dodatkowe informacje, załączniki lub linki.