Szukaj w serwisie: actclean


Realizacja nowego projektu EFFECT

Od listopada 2012 roku rozpoczęła działalność Platforma dialogu w zakresie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego:

EFFECT - Dialogue Platform on Energy and Resource Efficiency in the BSR

Projekt jest prowadzony przez Radę Regionów Morza Bałtyckiego, CBSS, Baltic 21 i przyczynia się do realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego 2010 - 2015.

CBSS nadało projektowi status "Lighthouse project".

Projekt finansuje go Instytut Szwedzki (SI Baltic Sea Cooperation as Thematic Partnerships).

              

Celem projektu EFFECT jest rzpoznanie, komunikowanie, promowanie i poznawanie dobrych rozwiązań praktycznych dotyczących efektywności ekologicznej w regionie Morza Bałtyckiego (BSR).

Projekt będzie przyciągać i włączać miasta, wsie i podregiony BSR, jak również inne podmioty na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim w celu wspólnego opracowania i wdrożenia polityki i konkretnych działań w kierunku coraz bardziej efektywnego wykorzystanie energii i zasobów, zachęcając jednocześnie do prowadzenia bardziej ekologicznej gospodarki. W dłuższej perspektywie działania te przyczynią się do tworzenia prężnych społeczeństw i promowania Regionu Morza Bałtyckiego jako zielonego regionu.

W trakcie realizacji projektu partnerzy projektu będą również uczestniczyć w tzw. spotkaniach peer-to-peer w celu wyłonienia regionów będących liderami w zakresie efektywności ekologicznej w regionie Morza Bałtyckiego

W ramach projektu współpracuje 11 partnerów ze Szwecji, Litwy, Polski, Rosji i Białorusi.

Partnerem EFFECT z Polski jest Główny Instytut Górnictwa.  Działający w GIG Krajowy Punkt Kontaktowy dla MSP zamierza pełnić w projekcie EFFECT rolę Bałtyckiego punktu Kontaktowego Efektywności Energetycznej (Baltic Energy Efficiency Contact Point).

Projekt trwać będzie do sierpnia 2015 roku. Jednym z głównych jego efektów będzie duża aplikacja rozszerzonego partnerstwa do pierwszego konkursu w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 - 2020. Dlatego zapraszane są inne zainteresowane organizacje, w szczególności z krajów regionu Morza Bałtyckiego, obecnie nie uczestniczące w projekcie, do udziału w charakterze partnerów stowarzyszonych.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronie internetowej CBSS. Krótkie informacje o tym co się dzieje w projekcie zamieszczane są na naszej stronie powitalnej w sekcji Aktualności oraz Wydarzenia z linkami do źródeł.

Migawka ze spotkania otwierającego realizacje projektu EFFECT w Sztokholmie