Szukaj w serwisie: actclean


DANE OGÓLNE ORAZ PARTNERZY SPIN

Tytuł projektu: „Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach"

 Akronim: SPIN

Program: Baltic Sea Region Programme 2007-2013 rozwinięty przez expert group of Baltic 21

Rozpoczęcie projektu: 01.2009

Zakończenie projektu: 01.2012

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Budżet: 3 mln EURO

PARTNERZY PROJEKTU

LITWA
Kaunas University of Technology, Institute of Environmental Engineering (APINI)

DANIA

Danish Technological institute (DTI)

Estonia

University of Tartu

POLSKA
Polish Environmental Partnership Foundation (EPCE)
Central Mining Institute (GIG)

SZWECJA
Swedish Environmental Research Institute (IVL)

FINLANDIA
Technical Research Centre of Finland (VTT)

NIEMCY

Federal Ministry for Environment (BMU)
Federal Environment Agency (UBA) - Lider Projektu