Wednesday, 19.02.2020

Szukaj w serwisie: actclean


Witamy na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania

Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania utworzony został w 2010 roku jako elementem budowanej międzynarodowej sieci Krajowych Punktów Kontaktowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) zorganizowanej początkowo w 8-ju krajach Europy Centralnej w ramach projektu ACT CLEAN, a następnie w 5-ciu krajach nadbałtyckich w ramach międzynarodowego projektu SPIN.

Celem sieci Krajowych Punktów Kontaktowych dla MŚP jest kojarzenie popytu na technologie środowiskowe z ich podażą na rynku, a także promocja przyjaznych dla środowiska technologii i działań ukierunkowanych na zapewnienie eko-efektywnych procesów produkcyjnych, a także zrównoważonej produkcji poprzez innowacje w MSP.

Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania utworzono w GIG dzięki poparciu udzielonemu przez Ministerstwo Środowiska  dla realizacji projektu ACT CLEAN, a następnie przez Ministerstwo Gospodarki z chwilą przystąpieniu Głównego Instytutu Górnictwa do realizacji projektu SPIN, nastąpiło poszerzenie funkcjonowania Krajowego punktu Kontaktowego dla MSP w GIG na kraje regionu Morza Bałtyckiego.

Krajowe Punkty Kontaktowe dla MŚP współpracują między sobą, z Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz wdrażania eko-efektywnych technologii, zrównoważonej konsumpcji i Czystszej Produkcji, a w każdym z państw uczestniczących w sieci, organizują współpracę z przedsiębiorcami małymi i średnimi, organizacjami oraz stowarzyszeniami wspierającymi ich rozwój, z ministerstwami, z władzami regionalnymi i samorządami lokalnymi, z agencjami rozwoju regionalnego i funduszami celowymi, a także z jednostkami naukowo-badawczymi.

Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla MŚP współpracuje z parterami Klastra EnergetycznegoRegionu Morza Bałtyckiego (Energy Cluster), doktórego przystąpili partnerzy projektu SPIN,  oraz z partnerami projektów międzynarodowych LONGLIFE-INVEST i EFFECT

więcej